Kielet

suomeksi svenska norska english

slamavskiljare strong 1

OFFERTFÖRFRÅGAN BROSCHYR SE VÅRA STANDARD STORLEKAR

Vi erbjuder slamavskiljare / trekammarbrunnar tillverkade av PE-plast med extra lång livstid

När man har krav på extra starkbyggda och täta slamavskiljare väljer man STRONG.
STRONG slamavskiljare / trekammarbrunnar är byggda med dubbelvägg och är exceptionellt tåliga. Tanken måste klara olika påfrestningar som vinterkyla och sommarhetta. Tankens stomme tillverkas av samma slags rör som man använder under motorvägar och undergångar.

Våra STRONG slamavskiljare / trekammarbrunnar är de enda dubbelväggade tankarna på marknaden.

STRONG slamavskiljare / trekammarbrunnar är tänkta att användas som komplement till slutna tankar för avledning av disk och duschvatten för fritidsbostäder och andra byggnader och leds ut som gråvatten i marken medan toalettvattnet leds till en sluten tank.

Våra CE-märkta slamavskiljare har 400mm tömningsrör vid varje sektion på ovansidan.

STRONG slamavskiljare har 3 kammardelar som gör att de renar vattnet bättre än om man jämför med 2-kammarsystem. 3-kammarsystemens livslängd är ca 25-30 år, jämfört med 2- kammarsystem vars livslängd beräknas till endast 5-7 år. 

Från och med 1/7/2013 måste alla slamavskiljare / trekammarbrunnar som man placerar i nya eller saneringsbyggnader vara CE märkta.

Med ett 2-tanks system når man kostnadseffektivitet då toalettavloppet leds till en sluten tank och disk och duschvatten går till slamavskiljaren som gråvatten för behandling och till slut leds ut i markbädd för filtrering så att mindre mängder organiska och näringsämnen kommer ut i marken.

Slamavkiljaren behöver då inte tömmas så ofta vilket skapar kostnadseffektivitet. Filtreringssystemet som placeras efter slamavskiljaren består av fördelningsbrunn, rör (oftast 2x15m) samt avluftning från rör mellan fördelningsbrunn och slamavskiljare.

Till detta system kan man vid behov montera heljordssystem (2x15m) med avluftningsrör och observationsbrunn genom vilka det i markbädden renade vattnet kan ledas ut i t.ex. dike. Oftast placerar man heljordssystem på 80-120cm under markbäddsrören, beroende på markbeskaffenhet. Detta kallas markdränering.

slamavskiljare strong 2slamavskiljare strong 3

slamavskiljare ritning