Kielet

suomeksi svenska norska english

slamavskiljare1

OFFERTFÖRFRÅGAN BROSCHYR SE VÅRA STANDARD STORLEKAR

Våra CE-märkta glasfiber-slamavskiljare / trekammarbrunnar levereras i storlekar mellan 2000 och 12000 liter

EcoTanks slamavskiljare används i samband med slutna tankar för att komplettera bostads- och fritidshus och andra byggnaders avloppsvatten. Toalettvattnet leds till en sluten tank och annat avloppvatten till en slamavskiljare med en gråvatten process.

EcoTanks slamavskiljare är byggda med tre kammare vilket gör att man uppnår märkbara resultatförbättringar. Tankens utgående vatten är märkbart renare än jämfört med tankar med två kammare. Man kan uppskatta att livslängden för ett tvåkammarsystem är omkring 5-7 år medan ett trekammarsystem med avloppsrör vid utloppet har en livslängd på 25-30 år.

1.7.2013 bestämdes att alla slamavskiljare skall vara CE godkända om de installeras på nybyggnads- eller saneringsprojekt. Våra slamavskiljare är CE-märkta.

Med dubbelsystem uppnår man hög kostnadseffektivitet. I markbädden behandlas endast gråvatten som avger mindre näring och organiska ämnen ut i marken.

Efter slamavskiljaren placerar man ofta heljordssystem under det ordinarie filtreringssystemet och båda är ofta av samma storlek (2x15m). I detta heljordssystem placeras ett avluftningsrör och en observationsbrunn genom vilken det renade vattnet löper och kan sedan ledas ut i dike.

Detta heljords system placeras oftast på 80-120cm under markbäddsrören beroende på markbeskaffenhet.

 

slamavskiljare2slamavskiljare3