Kielet

suomeksi svenska norska english

slamavskiljare strong 1

BE OM ET TILBUD BROSJYRE SE VÅRE STANDARDSTØRRELSER

Vi tilbyr slamutskillere / septiktanker produsert i PE-plast med ekstra lang levetid

Når du har behov for ekstra sterkbygget og hyppige slamavskillere velger man STRONG.
STRONG slamutskillere / septiktanker er bygget med dobbel vegg og er svært holdbar. Tanken må tåle ulike påkjenninger, som vinterkulde og sommervarme. Tankes kropp produseres av de samme rørtypene som brukes til motorveier og underganger.

Våre STRONG septiktanker / slamutskillere er de eneste dobbeltveggede tankene på markedet.

STRONG slamutskillere / septiktanker er ment å bli brukt som et supplement til lukkede tanker for å føre vaskevann og dusjvann for boliger og andre bygninger, og slippes ut som avløp inn i jorden mens toalettvannet føres til en lukket tank.

Våre EU-sertifisert slamutskillere har 400mm tømmerør ved hver seksjon på toppen.

STRONG slamutskillerne har tre kammerdeler som gjør at dem renser vannet bedre enn hvis du sammenligner med to-kammersystem. 3-kammersystemets levetid er ca 25-30 år, sammenlignet med 2-kammersystem som har en levetid som er anslått til bare 5-7 år. 

Fra og med 1/7/2013 må alle slamutskillere /septiktanker som må plasseres i nye eller rehabiliterte bygninger være CE-merket.

Med et 2-tanks anlegg oppnår man kostnadseffektivitet når toalettetavløpet føres til en lukket tank og vaske- og dusjvannet føres til slamutskiller som gråvann for behandling, og til slutt føres ut av jordfiler for filtrering, slik at mindre mengder av organiske stoffer og næringsstoffer kommer ut av bakken.

Slamutskilleren behøver ikke å tømmes så ofte, noe som skaper kostnadseffektivitet. Filtreringssystemet som plasseres etter slamutskilleren består av fordelingsbrønn, rør (vanligvis 2x15m) og lufting fra røret mellom fordelingensbrønn og slamutskilleren.

Til dette systemet kan, om nødvendig, monteres heljordssystem (2x15m) med blåserør og observasjonsbrønner gjennom hvilke jordsengen er renset vann kan tømmes ut i f.eks. grøft. Vanligvis plasserer man heljordssystem på 80-120cm i jordfilterrøret, avhengig av jordforhold. Dette er kjent som jorddrenering.

slamavskiljare strong 2slamavskiljare strong 3

slamavskiljare ritning