Kielet

suomeksi svenska norska english

slamavskiljare1

BE OM ET TILBUD BROSJYRE SE VÅRE STANDARDSTØRRELSER

Våre EU-sertifiserte glassfiber-slamutskillere/septiktanker leveres i størrelser mellom 2000 og 12.000 liter

EcoTanker slamtanker som brukes i forbindelse med lukkede, tanker å utfylle boliger og ferieboliger og andre bygningers avløpsvann. Toalettvann føres til en lukket tank og annet avløpsvann inn i en slamutskiller med et gråvannbehandling.

EcoTanker slamutskillere er bygget med tre kamre, som gjør at man oppnå konkrete forbedringer i resultatene. Tankens utgående vann er merkbart renere enn i forhold til tanker med to kamre. Det er anslått at levetiden til et to-kammersystem er ca 5-7 år, mens en septiktanksystem med avløpsrør har en levetid på 25-30 år.

1.7.2013 ble det bestemt at alle slamutskillere må være CE-godkjent når den er installert i nybygg eller renovasjonsprojekter. Våre slamutskillere er CE-merket.

Med dobbelsystem oppnår man høy kostnadseffektivitet. I jordsengen behandlet bare gråvann som slipper ut mindre næring og organisk materiale ut til jorden.

Etter å ha plassert slamutskilleren plasseres man ofte heljordssystem under vanlige filtreringssystemet og begge er ofte av samme størrelse (2x15m). I dette heljordssystemet plasseres en ventil og en observasjonsbrønn der det rensede vannet renner og kan da bli ledet ut i grøfta.

Dette heljordssystemer plasseres vanligvis på 80-120cm i sandfilterrør, avhengig av jordforhold.

 

slamavskiljare2slamavskiljare3