Kielet

suomeksi svenska norska english

Ecotank kemikaalisailio huoltotasolla ja turvakaiteella

Vi specialtillverkar tankar för industriellt bruk

Vi tillverkar tankar, cisterner och bassänger enligt kundens behov, och levererar dessa skäddarsydda lösningar till våra kunder inom industri, lantbruk, kommuner och trädgårdar. Våra specialtankar kan tillverkas av glasfiber, PE-plast eller PP-plast. De designas enligt kundens användningsändamål och med hänsyn till vilka kemikalier de kommer att innehålla. Tankar av glasfiber och plast lämpar sig utomordentligt för lång- och kortvarig behandling och förvaring eller transport av vatten, kemikalier, vätskor, gödsel, med mera. 

Vi kan tillverka tankar i storlekar mellan 2000 och 80000 liter

Alla inlopps- och utloppsanslutningar, serviceluckor, pumpar etc, kan installeras enligt kundens önskemål på storlek och placering. Tankarna kan ha enkel vägg, dubbelvägg (dubbelmantlad),  spillbox (invallning), eller tillverkas med en såkallad tank-in-tank konstruktion.

Våra specialtillverkade tankar passar att installeras inomhus eller utomhus, och kan utrustas med värmeisolering, värmeslinga, plåtbelägg och olika typer av alarm och sensorer.

Vi kan tillverka tankar enligt kundens egna ritningar, eller så kan våra ingenjörer designa hela projektet enligt kundens behov. Certifikat och 3D ritningar av projektet medföljer.

Vi har leverarat följande typer av industritankar:

- slutna tankar i 2000-80000 liter
- slamavskiljare med filtrering i 2000-12000 liter
- regnvattentankar
- brandvattentankar, sprinklertankar
- kemikalietankar
- fettavskiljare
- bioreaktorer och svaveltvättstorn
- små- och stora pumpstationer, för avlopps- och dricksvatten
- tankar ämnade till förvaring och transport av olika vätskor
- AIV-torn
- sädescilon, andra silon, stående tankar i 2000-60000 liter
- OVR- och andra matningssilon
- gödselvagnstankar
- 1a och 2a klass oljeavskiljare
- servicebrunnar
- fiskuppfödningsbassänger
- förstärkta oljetankar
- observationsbassäng för industriändamål

 KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Nedan kan ni se några exempel på våra specialtillverkade tankar:

Ecotank lasikuituinen kemikaalisailio huoltotasolla Ecotank rasvanerotussailio 45m3 Ecotank rasvanerotussailio 45000 L Ecotank teollisuussailiot Pystysailio 60m3 Ecotank kemikaalisailio 10m3 huoltotasolla