Kielet

suomeksi svenska norska english

Umpisailio 5m3

OFFERTFÖRFRÅGAN BROSCHYR SE VÅRA STANDARD STORLEKAR

Vi levererar slutna avloppstankar tillverkade av glasfiber i storlekar mellan 2000 till 80000 liter

Slutna avloppstankar kräver täthet och extra stark uppbyggnad. Tanken måste vara stark nog att hålla i alla tillfällen, även i vinterkyla och sommarhetta. EcoTanks slutna tankar är starkt byggda och mycket tåliga. Kommuner kräver ofta ett avloppssystem för fritids- och strandhus. I dessa fall leds avloppsvattnet oftast till en sluten tank, medan disk- och badvattnet leds till en slamavskiljare eller s.k. trekammarbrunn för att sedan filtreras vidare ut i marken. Så  skyddas närliggande vattendrag och sjöar.

EcoTanks slutna tankar tillverkas enligt önskemål i storlekar från 2000-80000 liter. Tömningsbilens kapacitet är oftast 10000-12000  liter. Det blir kostnadseffektivt med slutna tankar då anläggningskostnaden och tömningen blir förmånligast. De slutna tankarna är cylinderformade och man kan välja diameter på 1200, 1600, 2100 eller 2400mm. Längden anpassas enligt önskad volym. Inloppsrör anpassas till 110, 200, 315 eller 400mm för att passa till det utgående röret från fastigheten. Detta inlopp kan placeras var som helst på tanken; ändan, sidan eller ovanpå. Det är standard med ett 200mm tömningsrör i tanken. Om kunden önskar kan kan det även göras i 315 eller 400mm eller med en 600mm servicebrunn med lock i pvc eller stål. 

Förankringslinor till våra slutna tankar ingår i priset.

EcoTanks nedgrävda slutna tankar är tillverkade enligt EN976-1:2000 standarden.

Till slutna tankar rekommenderas nivåvakt. Vi rekommenderar den trådlösa nivåvakten RF-412, som ni kan beställa från oss och erhålla i samband med tankens leverans utan extra fraktavgift.

Umpisailio 2m3Umpisailio 3m3Umpisailio 6m3Umpisailio 5000LUmpisailio 6000 Lslutentank7