Kielet

suomeksi svenska norska english

 Biopuhdistaja

BEGÄR OFFERT BROSCHYR

Biorengörare är rengöringssystem för avfallsvatten, som är skonsamma för omgivningen och effektivt rengör avfallsvattnet i upp till 10 personers hushåll (Bio C6) eller upp till 20 personers hushåll (Bio C10). Biorengörarens funktionsprincip baserar sig på luftning av avloppsvattnet. Fosforavlägsningen sker kemiskt, med hjälp av en förprogrammerad pump.

Biorengörarna BioC6 och BioC10 motsvarar Europeiska Unionens standard EN12566-3 för minirengörare av avfallsvatten, och är CE-märkta.

Leveransen innehåller:

  • Biorengörare BioC6 1200x3100mm eller den större biorengöraren BioC10 1200x4100mm
  • 600x500 mm brunn för luftpumpen och elektroniken
  • Luftpump Hiblow XP-60
  • Förprogrammerad pumpelektronik
  • Avskiljningskemikalie för fosfor (förinstallerad behållare 10L) och kemikaliepump (PAX - XL100)

Glasfiber biorengörarnas (GRP) stommar är konstruerade för att hålla tryck av minst 50 kN/m².