Kielet

suomeksi svenska norska english

Tankar, pumpstationer och rör för olika användningsområden

Vi levererar glasfiber- och plasttankar till såväl konsumenter, detalj- och grossisthandel, byggentreprenörer och industri.  Våra glasfiber- och plasttankar är producerade i HDPE, PP-H, PVDF, PVC eller PE-HVU material som har hög styrka, låg vikt och bra brandmotståndskraft. Tankar av glasfiber och plast har enastående korrosionsmotstånd och lämpar sig även utomordentligt för lång- eller kortvarig behandling och förvaring av kemikalier.

Vi erbjuder tankstorlekar mellan 2 000 - 80 000 liter.

 

Tankarna är tillverkade enligt  DVS2205/EN12573 standarden där man iaktar användningsområdets och tankmaterialets långtidsinverkan på omgivningen.

Nedgrävda avloppstankar och slutna tankar är tillverkade enligt standard EN976/1:2000. Tankar ovan jorden är tillverkade enligt standard EN EVS-EN13121-1:2003; EVS-EN13121-2:2003; EVS-EN13121-3:2008. 

 

AAA2020    ECOTANK A4 Gaselli diplom gasell 2019

AA-luokitus-kuva Sertifikaat pieni